Indiánské léto 2002

 

 

V pátek...

...vypukly nejrůznější přípravy na zítřejší akci, uklízel se lom, stavěla tee-pee, hangár, upravovalo ohniště a zpřístupňoval interiér klubovny. Postupně přijížděli první účastníci. Večer se rozdělal oheň, zpívalo se, vyprávělo... k chuti nám přišla i smaženice z potmě nasbíraných klouzků.

 

Ráno, jen co jsme vstali...

...a stačili vyndat před klubovnu stoly na registraci, už bylo z dálky vidět, jak se k nám po silnici valí davy účastníků. Po zaregistrování a opatření každého speciálními samolepkami s jménem a oddílem, začalo v lomu uvítání. Poslechli jsme si nové i některé nesmrtelné pokřiky a absolvovali rituál. Při něm každý označil souseda po své levé ruce červenou čmouhou na pravou tvář jako projev indiánského přátelství.

 

Vyhlásily se průběžné soutěže, zmínily organizační poznámky a poté jsme všichni byli rozděleni do tří skupin podle věku (0-12, 13-18, 19-99). Členové těchto skupin se pak seznamovali v nejrůznějších hrách...

 

V 10:30 bylo začalo velké pečení hadů. Letošní účastníci byli velmi nápadití a originální, a proto měla porota velmi těžký úkol... Nakonec ale bezkonkurenčně zvítězil bublaninový had a hned poté znázornění tří fází vývoje hada.

 

 

S úderem 12. hodiny...

...se rozeběhla Velká Šamanova hra. Všichni účastníci byli rozděleni do 9 skupin a každá skupina si vylosovala číslo, barvu a zvolila si náčelníka a jméno skupiny. V lomu a okolí bylo umístěno deset stanovišť s nerůznějšími úkoly (STŘELBA Z LUKU, ZE VZDUCHOVKY; BĚH PRO KARTIČKY, CHŮZE PO PROVAZE, OBRAZEC Z LIDÍ, ZÁPALKY, RYBIČKY, KONČETINY, BĚH STONOŽEK, PŘECHOD ŘEKY). Úkolem skupin bylo rozluštit šamanovo poselství a to znamenalo získat všechny dílky a složit z nich zprávu. Na každém stanovišti mohly získat 1-3 dílky. Po skončení hry pak měly možnost obdržet chybějící části u kouzelníka za zodpovězení záludných hádanek, či u čarodějnice za splnění nejrůznějších úkolů.

 

Cílem hry, jak se po vyluštění zprávy všem podařilo vypátrat, bylo zjistit kouzelné zaklínadlo a připravit nemocnému šamanovi lektvar. A to přenosem léčivé vody do kouzelné nádoby, jejíž obsah po naplnění změnil barvu.

 

Hra byla ukončena...

...kolem 16. hodiny. Všichni jsme se sešli v lomu na závěrečném rituálu pouštění vlaštovek. Poté následovalo vyhodnocení hlavní hry i her průběžných, předání cen a pamětních kartiček. Zde je nutno připomenout, že po celý den nás provázelo nádherné počasí, ale právě v momentu předávání ocenění se obloha zatáhla a začalo pršet. Nevím, co nám tím chtěli indiánští bohové naznačit, ale snad ani rozmočený dort nepokazil atmosféru... Nakonec se však stalo něco, co nikdo z nás neočekával, na obloze se totiž objevila krásně vymalovaná duha a zamávala na rozloučenou všem, kteří tu s námi nezůstávali do neděle.

 

Myslím ale, že kdo odjel, o hodně přišel, protože pak v lomu vypukly tradiční i zcela nové hry. Nejprve jsme si jen tak házeli talířem, ale to byla příprava na dlouho očekávané ragby s talířem... Pak se začalo pomalu stmívat, to nás však neodradilo a hrály se další bláznivé hry jako kafe, rubikovka, zámotek... Ve chvíli, kdy už jsme opravdu viděli sotva na špičku nosu, nastal čas jít se trošku posilnit a připravit se na večerní oheň.

 

 

Sesedli jsme se kolem ohniště...

...kytaristi se chopili svých nástrojů, hrálo se, zpívalo a povídalo... Poté se ale k ohni dostala zpráva, že při dnešním dni se jeden člověk znelíbil čarodějnici a byl proklet. Naším úkolem bylo vysílat jednotlivce za tajemným duchem v lomu, který každému odpověděl na jednoduchou otázku pouhým pokýváním hlavy. Začali jsme tedy vymýšlet nejrůznější otázky, které by nám odhalily totožnost dané osoby, a vysílali ty nejodvážnější na cestu duchů. Postupně řady podezřelých řídly a nám se podařilo odhalit dotyčnou osobu, tu jsme pak postavili doprostřed námi vytvořeného kruhu, chytli se za ruce a zpívali kouzelnou melodii, která měla zakletého zachránit. Po chvíli se zjevil duch, potvrdil nám naši volbu i úspěšnost rituálu a zase zmizel... Pak se zase hrálo... tak dlouho, jak kdo vydržel.

 

Ráno...

...nás čekalo bourání, uklízení a odjezd... Za pomoci spousty kamarádů se nám to ale podařilo rychle zvládnout... Pak už jsme se jen rozloučili.

 

Skončilo osmé Indiánské léto

Doufám, že dokázalo zaujmout, pobavit a rozveselit, přineslo nové kamarády a zážitky, protože to bylo jeho hlavním účelem...

 

Štěně