Historie oddílu

Náš oddíl byl založen jako 7. turisticko-vodácký při 1.ZŠ. První družinová schůzka se konala 9. 3. 1988 v altánku na Kmochově ostrově a účastnilo se jí 11 sedmáků první základní školy v Kolíně.

Tuto družinovou schůzku stejně jako několik vedl Čmelda s Kopytem. Kolumb, jakožto hlavní vedoucí se s oddílem po dobu téměř dvou měsíců dorozumíval jen pomocí dopisů a nikdo ho neviděl, dokud nenastala první výprava pod Akelovu skálu, kde ho členové konečně poznali.

Do června 1998 jsme se scházeli v ustáleném počtu a pod širým nebem. O prázdninách se tábor ještě nekonal. V září naše řady značně prořídly. Proto jsme udělali nábor, jak ze strany dětí, tak i ze strany vedoucích. BYlo nás tedy dost, abychom se mohli rozdělit do družin. Podařilo se nám také získat 2 místnosti v prostorách domu v ulici Pražská. Tam jsme si vybudovali naši první klubovnu. Zrodilo se také staré jméno oddílu - "HVĚZDA".

V létě následijícího roku se konal první tábor. "Motýlí údolí jsme obývali společně s Ratbořskými skauty".

Později jsme se zaregistrovali pod Českou tábornickou unii. Také se oddíl přejmenoval, a dodnes nosí jméno "Eridanus".

Do dneška jsme už prožili mnoho schůzek, výprav i táborů. Hráli jsme si mimo jiné i na námořníky, egypťany, hobity, válečníky, zlatokopy, indiány i Athéňany .